تقدیر از جانبازان شهرداری و شورای اسلامی شهر بندرریگ به مناسبت روز جانباز(با توجه به شیوع ویروس کرونا این جلسه با تاخیر برگزار گردید)

 

روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر بندرریگ