اطلاعیه

قابل توجه همشهریان گرامی

با عنایت به پیشنهاد شماره 392 مورخ95/2/5 شهرداری و موافقت شورای اسلامی شهر به استناد بند 1 صورتجلسه شماره 68 مورخ 95/2/9به میمنت حلول ماه مبارک شعبان و اعیاد شعبانیه همچنین سالروز آزاد سازی خرمشهر از اول تا شانزدهم شعبان 1437مصادف با یکشنبه 19 اردیبهشت تا 3 خرداد سال 95 این شهرداری در بعضی از کدهای درآمدی از جمله (( تغییر کاربری ، عوارض صدور پروانه ساختمانی ، عوارض پسماند ، دفع آبهای سطحی ، بهره برداری از فضاهای عمومی ، توسعه فضای سبز ، آتش نشانی و خدمات ایمنی ))) تا سقف20 درصد تخفیف اعمال می نماید .

روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر بندرریگ